خرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانی

 

بسیاری از کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند همیشه دچار کمبود فضا هستند ، با نگهدارنده آویزی کفش این مشکل نیز حل خواهد شد.استفاده از وسایلی که فضای کم منازل را جبران می کنند در حال حاضر بیشتر شده است.نظم دهنده ی کفش نیز یکی از وسایل پرکاربرد در منازل آپارتمانی می باشد.

 

خرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانیخرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانی


این نظم دهنده از برخورد کفش ها به یکدیگر جلوگیری کرده و مانع از بی نظمی و کثیفی کفش ها میشود.این نظم دهنده همچنین باعث ایجاد فضای بیشتر در جا کفشی و کمد برای نگهداری کفش ها می شود و از خراب شدن و ساییدگی کفش ها از اثر انباشته شدن روی یکدیگر جلوگیری میکند.

 

خرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانیخرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانی


این آویز بخصوص برای نگهداری کفش کتانی و انواع دیگر کفش ها و دمپایی ها می باشد و میتوانید توسط آویز کردن آنها زیر هم جای کمتری را نیز در کمد اشغال کند.کاربرد بخصوص این آویز در خشک نموندن کفش های خیس و شسته شده ی شماست که با آویز کردن آنها روی این آویز و قلاب نموندن آن روی بند رخت براحتی بدون شکل گرفتن کتانی خشک میشوند.همچنین در فروشگاهها به وفور برای نمایش و مرتب سازی کفشها ازین آویز ها استفاده میشود.

 

خرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانیخرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانیخرید پستی  آویز 3 عددی کفش و کتانی